Dayık

Dayik

Roja dayîkan li Dayik piroz be!
Xweda nehêle kesek bi tenê
Ne tenê ev roj, ne tene yek roj
365 roj cejn lî hemû dayîkan bin!
Dayîk... Hemî dayîka
Dayik dilovana, Dayik bihiştin
û teybetî dayîkamîn
Bû sedemê hebûna min
Dîyarîya bavê min...
Dâxâzîya, armanca welate mîn
Ew xemiland rengê şeklê jîyana min
Ew xemiland dengê dengbejan,
Ser sîngê xe hemêzkir serfiraz û serbilindi
Erd u asman ji kêfê rabin reqsê
Ez jıte...tukes jite ternebu
Dayikên brindara Kurdistanê
Cihê dayika kedkar u bı ewladên xwe serfiraz piroz be.
wekîlên slavan têm destê dayika kedkar u peşmerge.
cejn lî hemû dayîkan bin..

2018-05-13